Hankkeet

Hiekanpään elämänkaarikylä rakentuu yhteistyössä ja yhteisten hankkeiden avulla.

Tällä hetkellä Hiekkiksessä toimii kuusi hanketta ja valtionrahoitusta saa myös etsivä nuorisotyö.

Hankerahoitus tuo lisäresursseja Hiekkikseen ja Pieksämäelle

Hanke kustannustaulukkoTaulukosta selviää Pieksämäen kaupungin ja oppilaitosten omarahoitusosuudet sekä Euroopan sosiaalirahaston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoitus Hiekkiksen ja oppilaitosten tavoitteiden kehittämiseen. Usein noin kolmasosan omarahoitusosuudella saadaan lisäksi 60% hankerahoitusta. Esimerkiksi taulukossa esitettyjen hankkeiden toteuttamiseen Pieksämäelle on saatu Euroopan Sosiaalirahaston ja Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusta lähes 1.2 miljoonaa euroa (1 167 768,00€) ja kaupunki on sijoittanut itse vain 223 718,00 € (kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa) ja oppilaitokset n. 340 000€.
Kehittämistyön tavoitteena on monipuolisten koulutusmahdollisuuksien ja palvelujen säilyminen Pieksämäellä.

 

Hiekanpään elämänkaarikylää kehitetään vaiheittain

  1. (2013-2014) Hiekanpään elämänkaarihanke
  2. (2015-2016/18) HUOLTAMOPieTuOSUMAHiekkiksen yrittäjyyskasvatushanke – Hoitava liikunta-aktivointi – TYÖura

Hankekaavio