Hoitava liikunta-aktivointi

Hoitava liikunta-aktivointi -hanke
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on saada fyysinen aktiivisuus osaksi sairauksien hoitoa uudistamalla sote- ja liikuntapalvelujen asiakasprosesseja sekä hakemalla näyttöä palvelujen vaikuttavuudesta. Kohderyhmänä ovat työstä syrjäytyneet tai syrjäytymisuhan alla olevat inaktiivit henkilöt.  Hankkeen tuloksena palveluprosessit toimivat paremmin ja sen seurauksena inaktiivien kuntalaisten hyvinvointi ja terveys lisääntyvät. Hankkeessa tuotetaan näyttöä liikunta-aktivointimallin vaikutuksista.
ESR-rahoituksella toimivan hankkeen päätoteuttajana toimii Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Pieksämäen kaupunki.
Lue lisää…
Liike on lääke ajankohtaisfoorumi 10.5.16