OSUMA-HANKE – Sujuvat palvelut nuorille

OSUMA-hanke, Sujuvat palvelut nuorille

Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Pieksämäen kaupungin yhdessä ideoima OSUMA -projekti tuottaa Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen yhteistyön keinoin. Projektin kohderyhmänä ovat pieksämäkeläiset NEET-nuoret, eli alle 30-vuotiaat nuoret, jotka eivät ole työelämässä, aktivointitoimenpiteissä, hoitovapaalla eivätkä opiskele.

OSUMA on saanut ESR-rahoituksen Etelä-Savon ELY-keskukselta kahdeksi vuodeksi. Toimintalinja 5:n tavoitteiden mukaisesti projektissa parannetaan työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakykyä.

Lisätietoja hankkeesta: OSUMA-hanke

OSUMA-hankkeen loppuraportti:

Julkaisu: Vuokila-Oikkonen P., Pätynen P., (2017). Osallistavan yhteiskehittämisen prosessi : Esimerkkinä Osallisuutta ja uusia palvelumalleja moniammatillisen palveluohjauksen keinoin (OSUMA) -projekti OSUMA-hankkeen julkaisu, Theseus.fi

Nuortenpolut